Αριστεία

Το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα εστιάζει σε συμπληρωματικές όψεις της Βαρυτικής Φυσικής και των εφαρμογών της σε ποικιλία φαινομένων: Θα μελετηθούν κβαντομηχανικά κοσμολογικά φαινόμενα σε μεγάλες κλίμακες με στόχο: (i) τη βελτίωση προηγούμενων υπολογισμών της βαρυτικής ανάδρασης στον «πληθωρισμό», ο οποίος μοιάζει να οδηγεί σε διαταρρακτική θωράκιση της Κοσμολογικής Σταθεράς, και (ii) την περαιτέρω ανάπτυξη κοσμολογικών προτύπων συμβιβαστών με την θωράκιση, καθώς επίσης με την διερεύνηση των φαινομενολογικών συνεπειών των προτύπων αυτών στην Κοσμολογία από την εποχή του «πληθωρισμού» μέχρι σήμερα. Επίσης, θα διατυπωθούν κριτήρια και μέθοδοι ανάλυσης των παρατηρησιακών δεδομένων με στόχο τη διάκριση ανάμεσα στα διάφορα προτεινόμενα κοσμολογικά μοντέλα του Σύμπαντός μας.

Θα μελετηθεί η σκέδαση σωματιδίων σε "υπερπλάνκιαν" ενέργειες με σκοπό τη διατύπωση στέρεων θεωρητικών συμπερασμάτων σχετικών με την ενεργό διατομή παραγωγής μελανών οπών σε επιταχυντές σωματιδίων, με τις ενεργειακές απώλειες σε βαρυτική ακτινοβολία, ιδιαίτερα σημαντικά θέματα σχετιζόμενα με την διερεύνηση της ύπαρξης μεγάλων επιπλέον διαστάσεων στον LHC του CERN. Επίσης, οι ίδιοι υπολογισμοί σε υπόβαθρο AdS θα οδηγήσουν μέσω της ολογραφικής αντιστοίχισης σε βελτίωση των θεωρητικών προβλέψεων για τη φάση QGP και σε καλύτερη κατανόηση των πειραμάτων σκέδασης βαρέων ιόντων στον LHC. Οι παραπάνω μελέτες αναμένεται να μας διαφωτίσουν επίσης τόσο ως προς την ισχύ της ιδέας της «κλασικοποίησης» της βαρύτητας, όσο και ως προς τη φύση της «υπεριώδους πλήρωσης».

Θα εφαρμοστούν στην κοσμολογία βαρυτικές τεχνικές βασισμένες στην ολογραφία με στόχο την περιγραφή καινοτόμων προτύπων της βαρυτικής επιτάχυνσης, την κατανόηση της κοσμολογίας ισχυρά συζευγμένων ρευστών και την διατύπωση ισχυρά συζευγμένων θεωριών για την κατανόηση της αυθόρμητης παραβίασης της συμμετρίας της ηλεκτρασθενούς αλληλεπίδρασης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Αριστείας.