Δι@υγεια

Από την 1 Νοεμβρίου εφαρμόζει το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής τη διαδικασία δημοσίευσης αποφάσεων και διοικητικών πράξεων που προβλέπει το πρόγραμμα «Δι@ύγεια».

Οι σχετικές διευθύνσεις για το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι:

http://sites.diavgeia.gov.gr/ipp_uoc

http://et.diavgeia.gov.gr/f/ipp_uoc