Ερευνητική Ομάδα

  • Θ. Τομαράς (Συντονιστής)
  • Ν. Τσάμης
  • Η. Κυρίτσης
  • A.E. Romano
  • S. Bhattacharya
  • D. Gal'tsov
  • M. Jarvinnen
  • P. Spirin
  • N. Toumbas
  • R. Woodard

Other members of the Theory Group of ITCP (ex IPP)