Το worshop "Gravitational Radiation & Black Hole Formation in particle collisions" θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του ITCP του Τμήματος Φυσικής την περίοδο 21-24 Ιουνίου, 2015.
Διακεκριμένοι ερευνητές θα αναλύσουν με διάφορες μεθόδους ανοιχτά ερωτήματα που σχετίζονται με την βαρυτική ακτινοβολία σε σχετικιστικές κρούσεις σωτιδίων και με την παραγωγή μελανών οπών. Επίσης θα παρουσιαστούν οι πρόσφατες εξελίξεις σε αριθμητικούς υπολογισμούς και προσομοιώσεις στην Γενική Θεωρία της Σχετικότητας.

Το worshop "Alternative Gravity and Alternative Matter" θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του ITCP του Τμήματος Φυσικής την περίοδο 20-23 Μαίου, 2015.
Διακεκριμένοι επιστήμονες από κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα θα συζητήσουν, αναλύσουν και συγκρίνουν τα κύρια χαρακτηριστικά και τις προβλέψεις εναλλακτικών θεωριών βαρύτητας σχετικά με φύση της μυστηριώδους "σκοτεινής ενέργειας" και "σκοτεινής ύλης".

Το Κέντρο Θεωρητικής Φυσικής Κρήτης (Crete Center for Theoretical Physics) οργανώνει ετησίως την ημερίδα International Particle Physics Masterclasses, σε συνεργασία με το European Particle Physics Outreach Group και το Ελληνικό του τμήμα "Ελληνική Ομάδα Εκλαίκευσης".

Σε αυτήν την ημερίδα συμμετέχουν τουλάχιστον 70 μαθητές λυκείου από όλους τους νομούς της Κρήτης με τους καθηγητές τους. Μετά τις πρωϊνές παρουσιάσεις φυσικής, οι μαθητές συνδέονται μέσω οπτικού συνδέσμου (video) με το ερευνητικό κέντρο CERN στην Γενεύη και διαγωνίζονται με μαθητές από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες σε κατάλληλα επιστημονικά ερωτήματα.

Το πρόγραμμα της ημερίδας Masterclasses 2014 που διεξήχθη στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης το Σάββατο 14 Μαρτίου 2015, βρίσκεται εδώ.

Friday, 13 June, 2014

Διάλεξη του Θ. Τομαρά στο 3ο Λύκειο Ηρακλείου με τίτλο: “Τα Πρώτα Τρία Λεπτά”.

Ο κύριος Τομαράς προσκλήθηκε να δώσει αυτή τη διάλεξη σχετικά με το απειροστά μικρό (τα στοιχειώδη σωμάτια) και το απείρως μεγάλο (το Σύμπαν) στην εκδήλωση “7ος Διαγωνισμός Φυσικής” για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
Η εκδήλωση που είχε οργανώσει το Παράρτημα Ανατολικής Κρήτης της ‘Ενωσης Ελλήνων Φυσικών έγινε στις 13 Ιουνίου 2014.
Ακολούθησε μακρά συζήτηση κατά την οποία ενθουσιώδεις μαθητές, αλλά και γονείς, καθηγητές και άλλοι παρευρισκόμενοι έκαναν πολλές ερωτήσεις και ενδιαφέροντα σχόλια.

Το Κέντρο Θεωρητικής Φυσικής Κρήτης (Crete Center for Theoretical Physics) οργανώνει ετησίως την ημερίδα International Particle Physics Masterclasses, σε συνεργασία με το European Particle Physics Outreach Group και το Ελληνικό του τμήμα "Ελληνική Ομάδα Εκλαίκευσης".

Σε αυτήν την ημερίδα συμμετέχουν τουλάχιστον 70 μαθητές λυκείου από όλους τους νομούς της Κρήτης με τους καθηγητές τους. Μετά τις πρωϊνές παρουσιάσεις φυσικής, οι μαθητές συνδέονται μέσω οπτικού συνδέσμου (video) με το ερευνητικό κέντρο CERN στην Γενεύη και διαγωνίζονται με μαθητές από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες σε κατάλληλα επιστημονικά ερωτήματα.

Το πρόγραμμα της ημερίδας Masterclasses 2014 που διεξήχθη στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης το Σάββατο 5 Απριλίου 2014, βρίσκεται εδώ.